top of page

צמח בינוני. קוטר כ 45 ס"מ.

עלים במראה גלי. דוגמת קווים מלאה בכל העלה.

ניתן לעצב את מראה העלים לפריסה יותר רחבה.

חלק מסידרה.

(קיים גם גלו-דוגמת אמצע )

גלולו -Gallolo

480.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים