ריקוד הכלים

מציירת בחוטים-מצילום לתמונה תפורה

משפכים וחוטי מים.